Σε ένα ποσοστό ασθενών δημιουργείται ο λεγόμενος δευτερογενής καταρράκτης ή ψευδοκαταρράκτης. Ουσιαστικά οφείλεται στη θόλωση της οπίσθιας μεμβράνης του φακού (οπίσθιο περιφάκιο) η οποία περιορίζει την όραση (προοδευτική ελάττωση, παρόμοια με αυτή πριν την βασική εγχείρηση του καταρράκτη).  

Με μια απλή εφαρμογή laser (σχάση οπισθίου περιφακίου με laser – yag laser capsulotomy) σε ένα εξοπλισμένο ιατρείο το κέντρο αυτής της μεμβράνης σπάει και η όραση επανέρχεται στο φυσιολογικό.