Τι είναι;
Η ξηροφθαλμία ή σύνδρομο ξηρού οφθαλμού αναφέρεται στην ελλιπή ενυδάτωση και επάλειψη της επιφάνειας του βολβού με δάκρυα.

Που οφείλεται;
Η ξηροφθαλμία μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες που σχετίζονται είτε με τη ελαττωμένη παραγωγή δακρύων (π.χ σε σύνδρομο Sjögren), είτε με την κακή ποιότητα δακρύων και αυξημένη απορρόφηση αυτών (π.χ. σε βλεφαρίτιδα ή εκθετική κερατίτιδα). 

Πως εκδηλώνεται;
Ο ασθενής με ξηροφθαλμία έχει μία αίσθηση ξένου σώματος στα μάτια του, σαν να έχει κάποιο σκουπιδάκι ή κόκκους άμμου, και τον ενοχλεί το έντονο φως.

Πως αντιμετωπίζεται;
Μία έγκαιρη και ενδελεχής οφθαλμολογική εξέταση μπορεί να συμβάλλει ουσιωδώς στη διάγνωση της αιτίας και τη σωστή αντιμετώπισή της ξηροφθαλμίας. Αυτή μπορεί να γίνει αναλόγως με τη γενεσιουργό αιτία με οφθαλμικές σταγόνες, υγιεινή των βλεφάρων, plugs δακρυϊκών σημείων ή και χειρουργική επέμβαση.