Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι η οφθαλμολογική κατάσταση, στην οποία ο αμφιβληστροειδής αποκολλάται από τα υποκείμενα στρώματα του οφθαλμού. Ο αμφιβληστροειδής δε λειτουργεί όταν είναι αποκολλημένος και η όραση είναι θολή. Η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και σχεδόν πάντοτε προκαλεί τύφλωση εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με αποκόλληση χρειάζεται να υποβληθούν άμεσα σε κάποια χειρουργική επέμβαση προκειμένου να επανέλθει ο αμφιβληστροειδής στη φυσιολογική του θέση. Υπάρχουν αρκετές χειρουργικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν. Η απόφαση για το ποια τεχνική θα εφαρμοστεί, καθώς και για το εάν αυτή θα γίνει υπό τοπική ή γενική αναισθησία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της αποκόλλησης.

Υπάρχουν 3 τύποι αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς:
 1. Ρηγματογενής (συνηθέστερος τύπος αποκόλλησης)
 2. Εξιδρωματική
 3. Ελκτική
  Συμπτώματα: Φωτοψίες, μυϊοψίες, απώλεια όρασης σαν τοίχος ή κουρτίνα.

Διάγνωση:

 1. Εκτίμηση με σχισμοειδή λυχνία
 2. Βυθοσκόπηση υπό μυδρίαση
 3. Εξέταση του οπισθίου υαλοειδούς
 4. B-scan υπερηχογραφία σε θολερά διαθλαστικά μέσα

Θεραπεία:

 1. Argon Laser φωτοπηξία ρωγμών αμφιβληστροειδούς (προφυλακτική θεραπεία)
 2. Πνευματική ρετινοπηξία (με αέρα και κρυοπηξία)
 3. Σκληρικό μόσχευμα και κρυοπηξία
 4. Υαλοειδεκτομή