Ο αμφιβληστροειδής είναι ο εσωτερικός χιτώνας του οφθαλμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την όραση. Οι ρωγμές που μπορεί να αναπτυχθούν στον αμφιβληστροειδή είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και σε απώλεια της όρασης.

Συμπτώματα

Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι μυοψίες (μαύρα στίγματα στην όραση που εμφανίζονται ξαφνικά) και οι φωταψίες (τοξοειδείς λάμψεις στην περιφέρεια της όρασης).

Αίτια

Το Υαλοειδές γεμίζει το εσωτερικό του οφθαλμού και έχει τη μορφή τζελ. Όταν γεννιόμαστε το υαλοειδές είναι κολλημένο στον αμφιβληστροειδή ο οποίος απλώνεται στο έσω τοίχωμα του οφθαλμού. 

Με την ηλικία το υαλοειδές συρρικνώνεται και αποκολλάται από τον αμφιβληστροειδή. Αυτό ονομάζεται οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς και είναι μία φυσιολογική διεργασία που συνήθως γίνεται χωρίς πρόβλημα. 

Σε ορισμένους ανθρώπους το υαλοειδές είναι κολλημένο στον αμφιβληστροειδή περισσότερο από το φυσιολογικό με αποτέλεσμα όταν το υαλοειδές αποκολληθεί να σκίσει τον αμφιβληστροειδή και να δημιουργήσει ρωγμή αμφιβληστροειδούς.

Εάν η ρωγμή αυτή αφεθεί χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς.

Παράγοντες κινδύνου

Οι παράγοντες που αυξάνουν το ρίσκο για ρωγμή αμφιβληστροειδούς είναι:

Η ηλικία
Μυωπία
Περιφερικές αλλοιώσεις του αμφιβληστροειδούς τύπου δικτυωτής εκφύλισης (Lattice degeneration)
Τραύμα
Ιστορικό επέμβασης του οφθαλμού
Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται από τον οφθαλμίατρο με κλινική εξέταση που ονομάζεται βυθοσκόπηση, στην οποία ελέγχεται προσεκτικά όλος ο αμφιβληστροειδής για τυχόν βλάβες. Για τη διενέργεια αυτής της εξέτασης θα χρειαστεί να γίνει μυδρίαση (διαστολής της κόρης του οφθαλμού με σταγόνες).

Θεραπεία και πρόγνωση

Εάν η ρωγμή αμφιβληστροειδούς διαγνωσθεί έγκαιρα προτού προκαλέσει αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, τότε η πρόγνωση είναι πάρα πολύ καλή.

Η θεραπεία συνίσταται σε φωτοπηξία της ρωγμής με ειδικό laser προκαλώντας έτσι συγκόλληση της περιοχής της ρωγμής.

Σε σπάνιες περιπτώσεις που δεν υπάρχει καλή ορατότητα για laser η θεραπεία γίνεται με κρυοπηξία με ειδικό κρυόδιο.