Τι είναι;
Το εντρόπιο και το εκτρόπιο αποτελούν διαταραχές της θέσης των βλεφάρων. 

Πως εκδηλώνονται;
Στο εντρόπιο, όπως φανερώνει και ο όρος, το βλέφαρο τρέπεται προς τα μέσα, με αποτέλεσμα οι βλεφαρίδες να ερεθίζουν τον οφθαλμό και ο ασθενής να έχει μια διαρκή ενόχληση στο μάτι του.

Στο εκτρόπιο το βλέφαρο τρέπεται προς τα έξω με αποτέλεσμα, αφενός να μην ενυδατώνεται σωστά ο οφθαλμός με τα δάκρυα, τα οποία λιμνάζουν και δεν επαλείφουν σωστά την επιφάνεια του ματιού. Έτσι ο ασθενής δακρύζει έντονα και μπορεί να έχει και αίσθηση ξένου σώματος.

Που οφείλονται;
Τόσο το εντρόπιο όσο και το εκτρόπιο οφείλονται τις περισσότερες φορές στη χαλάρωση των δομών του βλεφάρου (άνω ή κάτω) που επέρχεται λόγω της ηλικίας (εκφυλιστικό). Μπορεί όμως να οφείλονται και σε άλλες καταστάσεις, όπως σε ουλές από προηγούμενα χειρουργεία-τραύματα (ουλώδες), σε σπασμό κάποιου μυός (σπαστικό), παράλυση κάποιου νεύρου (παραλυτικό) ή και σε πίεση από όγκους της περιοχής (μηχανικό).

Υπάρχει θεραπεία;
Η μοναδική μόνιμη θεραπεία και των δύο καταστάσεων είναι χειρουργική και γίνεται με ειδικές τεχνικές βλεφαροπλαστικής σε τοπική αναισθησία.