Αστιγματισμός (astigmatism) είναι εκείνη η διαθλαστική ανωμαλία του οφθαλμού κατά την οποία ο κερατοειδής χιτώνας είναι ελλειπτικός (και όχι σφαιρικός) με ασύμμετρες καμπυλότητες. Οι εισερχόμενες ακτίνες φωτός (οπτικά είδωλα) δεν εστιάζονται σε ένα σημείο επάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, όπως συμβαίνει στα φυσιολογικά εμμετρωπικά μάτια, αλλά συγχωνεύονται σε μια γραμμή μπροστά ή πίσω (π.χ. 2 κάθετα μεταξύ τους είδωλα) από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα.

Ο αστιγματισμός συνήθως συνυπάρχει με την μυωπία ή την υπερμετρωπία. Σπανιότερα, ο αστιγματισμός μπορεί να οφείλεται σε ανώμαλο κρυσταλλοειδή φακό, πίσω από την ίριδα του οφθαλμού ή και σε ανωμαλία στην καμπυλότητα του οπισθίου πόλου (αμφιβληστροειδικός αστιγματισμός).