Το γλαύκωμα (glaucoma) είναι συχνή πάθηση του οφθαλμού που προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται ως μια ύπουλη και μη αναστρέψιμη οφθαλμική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην απόλυτη τύφλωση, στην περίπτωση που δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Το γλαύκωμα οφείλεται συνήθως στην υψηλή πίεση των υγρών, στο εσωτερικό του οφθαλμού. Η πίεση αυτή που καλείται ενδοφθάλμια πίεση, αυξάνει τον κίνδυνο προοδευτικής καταστροφής του οπτικού νεύρου, με αποτέλεσμα την απώλεια της όρασης.

Μια νέα μέθοδος στην αντιμετώπιση του γλαυκώματος αποτελεί και το SLT laser (Selective Laser Trabeculoplasty).

Η διαδικασία είναι απλή ανώδυνη και διαρκεί 5-10 λεπτά. Με τη δράση του laser ,το οποίο με βολές φωτός χαμηλής ενέργειας ουσιαστικά βελτιώνει το μηχανισμό αποχέτευσης του υδατοειδους υγρού στο μάτι,μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση. Μετά από 3 ημέρες η πίεση ελαττώνεται 20%-30%.

Κατάλληλοι για χρήση του SLT κρίνονται όσοι :

➡️Έχουν οφθαλμικη υπερτονια

➡️Γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας

➡️Αλλεργία στα αντιγλαυκωματικα φάρμακα

➡️Αποφωλιδοτικο η χρωστικοφορο γλαύκωμα

➡️Θέλουν να απαλλαγούν από τα. αντιγλαυκωματικα φάρμακα